เครื่องมือช่วยเหลือสำหรับเว็บไซต์

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้จัดหาลิ้งค์ต่างๆที่นำไปสู่แอพลิเคชั่นการใช้งานในเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งแอพลิเคชั่นต่างๆเหล่านี้ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการใช้งานเว็บไซต์ Herbalife.com ได้อย่างสะดวก ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถดูวิดีโอ ฟังเสียง และดาวน์โหลดเอกสารได้

 

Acrobat:reg; Reader
Adobe’s free Acrobat® Reader allows you to download, view and print high-quality PDF-format documents. Download the free Acrobat Reader.

Macromedia® Flash Player
The free Macromedia® Flash Player allows you to experience eye-catching animated graphics on the internet. Download the free Flash Player.

QuickTime® Player
The free QuckTime® Player plug-in allows you to view QuickTime-format video, animation, sound and graphic effects. Download the free QuickTime Player Plug-in.

Windows Media Player®
The free Windows Media® Player is a Microsoft application that allows you to view streaming video and audio on the internet. Download the free Windows Media Player.

Java™ Plug-in
The free Java™ Plug-in contained within the Java Runtime Environment (JRE) enables your computer to run applications and applets that use Java™ technology in popular browsers such as Internet Explorer®, Firefox®, Safari® and Netscape®. Download the free Java Plug-in.

เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 17/7/2562 0:13:18 | NAMP2HLASPX04