สำหรับผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพและน้ำหนักตัว

เครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างเข้มงวด ภายใต้การสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 40 ปี

เลือกโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน เครื่องดื่มนิวทริชั่นแนล โปรตีน ดริ้งค์ มิกซ์ จาก Herbalife เครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ 

**ผลิตภัณฑ์ Herbalife ไม่ได้มีสรรพคุณในการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม