ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอายุอาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของข้อต่อในร่างกาย ดังนั้น การรักษาสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลสุขภาพสำหรับอายุที่มากขึ้น โดยการออกกำลังกายโดยการก้าวอย่างกระฉับกระเฉงเพื่อช่วยให้ข้อต่อสมบูรณ์และคล่องตัว เริ่มต้นดูแลข้อต่อในร่างกายของคุณได้แล้วในทุกๆ วัน

**ผลิตภัณฑ์ Herbalife ไม่ได้มีสรรพคุณในการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม