ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์ของ Herbalife สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทางเดินอาหาร

**ผลิตภัณฑ์ Herbalife ไม่ได้มีสรรพคุณในการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคต่างๆ