คำนวณหาค่าดัชนีมวลกายของคุณ

Calculate your BMI

คุณมีน้ำหนักที่เหมาะสมแล้วหรือยัง?

ค่าดัชนีมวลกาย หรือที่เราเรียกกันว่า ค่า BMI เป็นค่าที่ใช้เพื่อกำหนดว่าคุณมีน้ำหนักที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะใช้การคำนวณความสัมพันธ์ของน้ำหนักและส่วนสูง ซึ่งเป็นการวัดผลที่ดีกว่าการชั่งน้ำหนักเพียงอย่างเดียว ในเอเชีย หากคุณมีค่าดัชนีมวลกายในช่วง 25 - 29.9 ถือว่าน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์และเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน แต่หากคุณมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30.0 ขึ้นไป ถือว่าเข้าเกณฑ์อ้วนมาก

ดัชนีมวลกายคืออะไร (BMI) ?

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งนี้มีผลการวัดที่ได้อาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเพศและเชื้อชาติ

ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้

จากการคำนวณค่าดัชนีมวลกายของคุณคุณสามารถกำหนดประเภทของคุณตามแผนภูมิด้านล่าง

ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ส่วนสูง เมตร ยกกำลัง 2) แสดงถึง
ต่ำกว่า 18.50 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อยหรือผอม
18.50 to 22.90 อยู่ในเกณฑ์ปกติ
23.00 to 24.90 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน
25.00 – 29.90 อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับที่ 1
30 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับที่ 2  เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงที่แฝงมากับความอ้วน

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University)

ด้วยเหตุผลเหล่านี้คุณควรถือเป็นแนวทางคร่าวๆ ในการใช้ร่วมกับตัวชี้วัดน้ำหนักตัวอื่นๆ

การวัดรอบเอว

การวัดรอบเอวของคุณเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีต่อสุขภาพของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีส่วนสูงหรือรูปร่างใดการเพิ่มเส้นรอบเอวอาจเป็นสัญญาณว่าสุขภาพของคุณมีความเสี่ยงมากขึ้น

การคำนวณค่าดัชนีมวลกายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงการปันส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อ ซึ่งมีผลต่อผลลัพธ์ BMI ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้อ

การคำนวณในเว็บไซต์นี้เป็นการประมาณการและเนื้อหามีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ของแพทย์ของคุณเองหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ หากคุณกังวลเรื่องสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณเสมอ