Susan Bowerman

Susan Bowerman

M.S., R.D., CSSD, CSOWM, FAND

Senior Director, Worldwide
Nutrition Education and Training
Chairwoman, Dietetic Advisory Board

Susan Bowerman เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการอบรมและการให้ความรู้ด้านโภชนาการทั่วโลกของ Herbalife Nutrition เธอยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการกำหนดอาหาร (DAB) อีกด้วย ในฐานะนักกำหนดอาหารที่ขึ้นทะเบียน เธอทำหน้าที่ให้ความรู้ผู้จำหน่ายเกี่ยวกับปรัชญาด้านโภชนาการทั่วโลกของเรา และรับผิดชอบการพัฒนาเอกสารอบรมและให้ความรู้ด้านโภชนาการ

ก่อนที่จะมารับตำแหน่งที่ Herbalife Nutrition Susan Bowerman เคยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์โภชนาการมนุษย์ UCLA* มาก่อน และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณสาขาโภชนาการที่ Pepperdine University ในมาลิบู รัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้สอนวิชาโภชนาการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการที่ California Polytechnic University ในซานหลุยส์ โอบิสโป รัฐแคลิฟอร์เนีย

Susan Bowerman ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Los Angeles Raiders (ในขณะนั้น) ถึงหกฤดูกาล และร่วมเขียนบทความให้คอลัมน์สุขภาพของ Los Angeles Times เป็นเวลาสองปี เธอเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมาย และเขียนให้กับ IamHerbalife.com เป็นประจำ นอกจากนี้ เธอยังได้ร่วมเขียนงานวิจัยและเนื้อหาในหนังสือจำนวนมาก และร่วมเขียนหนังสือสำหรับบุคคลทั่วไปสองเล่ม คือ “What Color Is Your Diet?” และ “The L.A. Shape Diet” โดย Dr. David Heber จัดพิมพ์โดย Harper Collins ในปี ค.ศ. 2001 และ 2004 ตามลำดับ เธอมีประสบการณ์ในการสอนมามาก และได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษาทั้งสำหรับบุคคล กลุ่ม และอุตสาหกรรม โดยเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก และโภชนาการเพื่อการกีฬา           

Susan Bowerman สำเร็จการศึกษาพร้อมเกียรตินิยมจาก University of Colorado ในระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยา และระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการที่ Colorado State University ในเวลาต่อมา เธอผ่านการฝึกงานด้านการกำหนดอาหารที่ University of Kansas และผ่านการรับรองเฉพาะทางด้านการกำหนดอาหารสำหรับการกีฬาในด้านโรคอ้วนและการควบคุมน้ำหนัก และเป็นสมาชิกของสถาบันโภชนาการและการกำหนดอาหารด้วย เมื่อไม่ได้สอนหรือเขียนหนังสือ เธอชอบใช้เวลากับครอบครัว ทำอาหาร และทำสวน ผลิตภัณฑ์ Herbalife Nutrition ที่เธอชอบได้แก่ Simply Probiotic และ Herbalife Nutrition Formula 1 Healthy Meal Nutritional Shake Mix Banana Caramel

*ตำแหน่งมีไว้สำหรับการระบุตัวตนเท่านั้น University of California ไม่มีส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยเป็นไปตามนโยบาย