Samantha Clayton

Samantha Clayton

OLY, ISSA-CPT

Vice President,
Sports Performance and Fitness
Chairwoman,
Fitness Advisory Board

Samantha Clayton เป็นรองประธานฝ่ายสมรรถนะด้านกีฬาและการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายของ Herbalife Nutrition และยังเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการออกกำลังกายด้วย เธอรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายทั้งหมดสำหรับผู้จำหน่ายอิสระและพนักงานของ Herbalife Nutrition โดยตรง และดูแลทีมออกแบบขั้นตอนด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาชั้นนำ

Samantha Clayton เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวที่ผ่านการรับรอง โดยเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายแบบกลุ่ม โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับเยาวชน การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา เธอดูแลให้ผู้บริโภคเข้าใจบทบาทสำคัญของการออกกำลังกายที่มีต่อการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีและมีความสุข ผ่านการออกกำลังกายแบบกลุ่มและเครื่องมือให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย เธอยังช่วยสร้าง จัดการ รวมทั้งส่งเสริมโปรแกรมและกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับพนักงาน โดยถือเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมดูแลสุขภาวะระดับองค์กรของบริษัท

ด้วยการฝึกฝนกีฬาระดับสูงสุด จึงทำให้เธอได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประจำปี ค.ศ. 2000 ที่ซิดนีย์ ในการแข่งขันว่ายน้ำ 200 ม. และว่ายผลัด 4x100 ม. เธอสามารถคว้ามาได้สองเหรียญในการคัดตัวโอลิมปิก AAA คือ เหรียญเงินระยะ 200 ม. และเหรียญทองแดงระยะ 100 ม. รวมทั้งได้เหรียญเงินว่ายผลัด 4x100 ม. ในรายการยูโรเปียนจูเนียร์ประจำปี ค.ศ. 1997

Samantha Clayton สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาเภสัชศาสตร์ และศึกษาด้านเคมีที่ University of Wolverhampton จากนั้น เธอได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข และปริญญาโทสาขาโภชนาการการแพทย์ที่ American Public University และ Arizona State University ตามลำดับ เธอมีบุตรสี่คน และมีความสุขกับการให้กำลังใจเด็ก ๆ ในกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ Herbalife Nutrition ที่เธอโปรดปรานคือ Herbalife24® Rebuild Strength