Luigi Gratton

Luigi Gratton

M.D., MPH

Vice President, Training

Dr. Luigi Gratton เป็นรองประธานฝ่ายการอบรมที่ Herbalife Nutrition ในตำแหน่งนี้ Dr. Luigi Gratton มีหน้าที่ดูแลผู้จำหน่ายอิสระของเราให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม และคุณประโยชน์ของ Herbalife Nutrition อย่างถ่องแท้

เขาจัดการอบรมในโอกาสต่าง ๆ ทั่วโลก พัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ผู้จำหน่าย และร่วมงานกับผู้ฝึกอบรมผู้จำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Dr. Luigi Gratton สำเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จาก Icahn School of Medicine at Mount Sinai ในนิวยอร์ก และทำงานวิจัยหลังจบปริญญาเอกในสาขาโภชนาการคลินิกที่ David Geffen School of Medicine ที่ UCLA* นอกจากนี้ เขายังเคยทำหน้าที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเป็นแพทย์ประจำศูนย์โภชนาการมนุษย์ UCLA ในโปรแกรมปัจจัยเสี่ยงโรคอ้วน และยังได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งอเมริกาและสมาคมโภชนาการคลินิกแห่งอเมริกา เขาชอบการวิ่ง ปั่นจักรยาน เดินป่า และว่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ Herbalife Nutrition ที่เขาชอบได้แก่ Herbal Aloe Concentrate, Herbalifeline® และ Herbalife24® Rebuild Strength

*University of California ไม่มีส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยเป็นไปตามนโยบาย