Kent Bradley Headshot

Kent Bradley

M.D., MBA, MPH

Chief Health and Nutrition Officer
Chairman, Nutrition Advisory Board

Dr. Kent Bradley เป็นประธานกรรมการด้านสุขภาพและโภชนาการของ Herbalife Nutrition และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภขนาการ เขาดูแลเรื่องการให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับโภชนาการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการศึกษาและแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับผู้จำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าโดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ก่อนจะมาร่วมงานกับ Herbalife Nutrition Dr. Kent Bradley ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เป็นอดีตประธานของ Safeway Health ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันด้านสุขภาพที่ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจพาณิชย์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคนทำงาน และยังเป็นรองประธานอาวุโสและประธานกรรมการด้านการแพทย์ของ Safeway ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายได้ถึง 44 พันล้านเหรียญต่อปี และมีพนักงาน 185,000 คน

Dr. Kent Bradley มีบทบาทในคณะกรรมการหลายชุด รวมทั้งคณะกรรมการบริการของ Common Spirit Health ระบบด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ซึ่งมีรายได้กว่า 33 พันล้านเหรียญ เขามีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มด้านสุขภาพชุมชนและสุขภาวะหลายแห่ง และเป็นผู้ก่อตั้ง Core Communities องค์กรไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนให้ชุมชนมีสุขภาพดี โดยการจัดทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจและส่งเสริมให้มีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ และยังเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ให้แก่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

Dr. Kent Bradley เป็นอดีตทหารชั้นพันเอก และสำเร็จการศึกษาจาก United States Military Academy เขาจบปริญญาโทด้านสาธารณสุขจาก University of Minnesota ด้านบริหารธุรกิจจาก University of Denver และด้านการแพทย์จาก Uniformed Services University of the Health Sciences in Bethesda, Maryland ผ่านการรับรองเฉพาะทางด้านสาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกัน และมีใบรับรองด้านการกำกับดูแลกิจการจาก INSEAD ชื่นชอบการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งการเล่นกีฬาแบบทีมและกิจกรรมกลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบได้แก่ Herbalife24® Rebuild Strength และ Herbalifeline®