ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์

Our scientist looking into the machine

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีนักวิทยาศาสตร์อยู่มากกว่า 300 คน และมากกว่า 50 ที่ได้รับปริญาเอกในสาขาต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นมาตรฐานให้กับบริษัทด้านโภชนาการทั้งหมด เราพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการผ่านการวิจัยที่ดำเนินการทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2546 เราได้เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของเราอย่างมากเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

We got Nutrition expert to research and develop our science for best product

วิทยาศาสตร์ และ ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ที่เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เรา มุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์โภชนาการ เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำแนะนำจากผู้นำทางวิทยาศาสตร์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลก เข้าร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

Institute of Herbalife Nutrition

สถาบันเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลก ได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโภชนาการผ่านการศึกษาและวิจัย เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ยังสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ความทุ่มเทต่อคุณภาพ

คุณภาพที่ดี เริ่มจากแหล่งที่มา เราเลือกแต่วัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

จากเมล็ดพันธุ์สู่การบริโภค

We choose the best ingredients for best product

วัตถุดิบที่ดีเยี่ยม

ปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบที่ได้จากผลผลิตชั้นนำจากพันธมิตรของเรา

Our nutrition create from advance science

วิทยาศาสตร์โภชนาการ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความรู้ด้านวิทยศาสตร์โภชนาการ

The Testing

ผ่านการตรวจสอบ

ได้รับการตรวจสอบและทดสอบด้านคุณภาพหลายครั้ง

At Herbalife Nutrition, we care deeply on every step of our manufacture process

ผลิตด้วยความใส่ใจ

ด้วยการผลิตที่ล้ำสมัยในการผสม การบีบอัด และการบรรจุผลิตภัณฑ์

We deliver best Nutrition to you

โภชนาการส่งถึงคุณ

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

Herbalife Nutrition is certified with ISO 17025

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 17025

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุด และยังนับเป็นหนึ่งในโรงงานที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก โดยห้องแลปทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 แต่เราไม่ได้หยุดแค่นั้น เพราะเราจะตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจนถึงวันหมดอายุ