แบนเนอร์ รายงานความยั่งยืน 1120x500px

2021-2022 ไฮไลท์รายงานความยั่งยืนระดับโลก

Herbalife เผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2

รายงานฉบับใหม่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผู้คน และโลกใบนี้

Herbalife บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2: ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแบบที่ต้องการ (Global Sustainability Report: Live Your Best Life) โดยรายงานฉบับดังกล่าวพูดถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่บริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2021-2022 และเปิดเผยหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนและความทุ่มเทใน 3 ส่วนสำคัญ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผู้คนที่มีสุขภาพดี และโลกที่มีความรุ่งเรือง

"การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนระดับโลกฉบับที่ 2 ในครั้งนี้ได้ตอกย้ำความทุ่มเทของเราในการปลูกฝังความยั่งยืนเข้าไปในโครงสร้างธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก" คุณสตีเฟน คอนชี (Stephen Conchie) ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีนของ Herbalife กล่าว "การสนับสนุนความพยายามในทุกด้านของเราคือภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้จำหน่ายอิสระ ลูกค้า พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน และชุมชนของเรา พร้อมกับเติมเต็มวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้คนให้สามารถใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างดีที่สุดในแบบที่ต้องการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพโดยรวมของชุมชนและโลกของเรา"

กลยุทธ์ด้านความมั่นคงระดับโลกของ Herbalife มุ่งเน้นไปที่การดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับด้านที่บริษัทสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเป็นอันดับแรก ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลำดับความสำคัญของเหล่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงขององค์กร และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ในปี 2022 Herbalife ได้ทำการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ลำดับความสำคัญ และแนวทางที่บริษัทสามารถส่งเสริมความโปร่งใสด้านความยั่งยืนและการจัดทำรายงาน การประเมินดังกล่าวช่วยให้ Herbalife สามารถระบุปัญหาด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ได้

รายงานความยั่งยืนระดับโลกของ Herbalife ในปี 2021-2022 ได้เน้นย้ำความสำเร็จของบริษัทใน 3 ภาคส่วนที่สำคัญ ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

- มีผลิตภัณฑ์ประมาณ 700 รายการที่เปิดตัวขึ้นทั่วโลก รวมถึง ผลิตภัณฑ์ 40 รายการที่เปิดตัวใน 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
- รักษาตำแหน่ง #1 brand in the world in meal replacement and protein supplements combined* ตลอดจน #1 brand in the world in active and lifestyle nutrition**
- ได้รับรางวัลมากกว่า 40 รางวัลและการยอมรับด้านความเป็นเลิศและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย
      - สัญลักษณ์การรับรองคุณภาพแห่งชาติด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ (Institute for Biotechnology and Medicine Industry) ในไต้หวัน
      - การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณสุขระดับทองคำ (Gold Products for Public Health) สำหรับผลิตภัณฑ์ 33 รายการ จากสมาคมอาหารฟังก์ชันเวียดนาม (Vietnam Association of Functional Food) ในปี 2021 และ 2022
รางวัลแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจสูงสุด (Customers' Most Trusted Brand Award) สาขาอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพประจำปี 2022 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทเกาหลี

ผู้คนที่มีสุขภาพดี

- แอพลิเคชั่นมือถือ HN Grow คว้า 10 รางวัลสำหรับการเป็นแอพลิเคชั่นที่ดีที่สุดในหมวดเดียวกัน โดยแอพลิเคชั่นนี้ให้การอบรมข้อมูลและทักษะแก่ผู้จำหน่ายอิสระ
- ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในเม็กซิโก, บราซิล, อินโดนีเซีย และอินเดีย ที่สนับสนุนแคมเปญป้องกันโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อ ผ่านไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพและการศึกษาด้านโภชนาการ การจัดการอาหาร และสุขอนามัย
- ขยายความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อให้การสนับสนุนมากกว่า 20 โครงการที่เน้นเรื่องสุขภาพและโภชนาการทั่วโลก รวมถึง
        - ร่วมมือกับเดอะ โกลบอล ฟูดแบงก์กิง เน็ตเวิร์ก (The Global FoodBanking Network) ในปี 2022 สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะธนาคารอาหาร (Food Bank Incubator) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสนับสนุนการพัฒนาและความยั่งยืนของระบบธนาคารอาหารใน 5 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และไทย
- เด็กเกือบ 4,000 คนใน 8 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมโครงการ Herbalife STAR ในปี 2021 และ 2022 เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างสุขนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบกระฉับกระเฉง

โลกที่มีความรุ่งเรือง

- ลดการใช้พลาสติกที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงได้ 322 ตัน (คิดเป็น 2.5% ของการใช้พลาสติกทั้งหมด) โดยใช้วัสดุรีไซเคิล (PCR) 25% แทนในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฟอร์มูล่า วัน (Formula 1) ในบางประเทศ
- รีไซเคิลพลาสติกและวัสดุจำนวน 5,475 ตันจากศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
- ในปี 2022 ประกาศความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทั่วโลกเป็นเวลาสองปีกับธนาคารพลาสติก (Plastic Bank) โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกกว่า 180,000 กิโลกรัมลงสู่มหาสมุทรภายในสิ้นปี 2023 (ผลกระทบในอินโดนีเซีย)
- ส่งกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์กว่า 712,000 ใบ ซึ่งเทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 36 ตัน ไปรีไซเคิลผ่านโครงการซิมพลี รีไซเคิล ชาเลนจ์ (Simply Recycle Challenge) ทั่วตลาดเอเชียแปซิฟิกในปี 2022 แคมเปญการรีไซเคิลดังกล่าวยังได้ปลูกต้นไม้ไป 1,421 ต้นโดยความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร วัน ทรี แพลนท์เต็ด (One Tree Planted)

นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้จำหน่ายอิสระและพนักงานของบริษัท มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (HNF) ยังคงช่วยให้ช่วยให้เด็ก ๆ และชุมชนต่าง ๆ ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและการศึกษาที่จำเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี HNF มอบเงิน 5.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่องค์กรท้องถิ่น 178 แห่งในปี 2022 รวมถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่องค์กรการกุศล 41 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก 229,000 คนทั่วโลก

ดูรายงานความยั่งยืนระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ฉบับเต็มได้ที่ https://ir.herbalife.com/Global-Sustainability-Report-2021-2022